Teylers Museum

Spaarne 16
2011 CH Haarlem, NL
T [+31] (0)23 516 0960
E info@teylersmuseum.nl
W www.teylersmuseum.nl
Perscontacten:
E pers@teylersmuseum.nl

Groepen, zakelijke gasten en leveranciers
s.v.p. melden bij de dienstingang
Nauwe Appelaarsteeg 3
2011 HA Haarlem
T 023 5160969 (Meldkamer)

Teylers Leerstoel

Teylers Leerstoel richt zich - in de geest van Pieter Teyler - op kennisbevordering, en is vandaag de dag gelieerd aan de Universiteit van Leiden. De leerstoel bestaat sinds 1928, en is ingesteld door Teylers Stichting.

De Leerstoel was indertijd opgezet voor de wetenschapper Prof. H.A. Lorentz (1853-1928), conservator bij Teylers Museum, maar hij overleed voortijdig. Sindsdien hebben vele wetenschappers de Leerstoel bekleed. Het verbreiden van kennis over Sterrenkunde en Natuurkunde stond lange tijd centraal. Tot 1996 was het altijd een fysicus die de leerstoel bezette. Sinds die tijd kan ook de Geschiedenis van de Natuurwetenschappen het onderwerp zijn.

De Teyles Leerstoel vanwege Teylers Tweede Genootschap, ‘Geschiedenis van de Natuurwetenschappen’, wordt momenteel bekleed door prof. dr. F.H. van Lunteren, Rijksuniversiteit Leiden/ Vrije Universiteit Amsterdam.

Eric Jorink is per 1 juni 2013 benoemd tot bijzonder hoogleraar vanwege Teylers Stichting aan de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden. Jorink, als onderzoeker verbonden aan het Huygens ING (KNAW), zal de nieuw ingestelde leerstoel ‘Verlichting en religie in historisch en sociaal cultureel perspectief’ gaan bekleden. Hij gaat zich onder meer bezighouden met de raakvlakken tussen geloof, kunst en wetenschap in de Verlichting, meer in het bijzonder met het ontstaan van collecties en musea.

 

LorentzPendulum2

Eric Jorink bijzonder hoogleraar Teylers Leerstoel
Eric Jorink is per 1 juni 2013 benoemd tot bijzonder hoogleraar vanwege Teylers Stichting aan de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden.

05-06-2013

Download
Download

E-mail Teylers Museum