Teylers Museum

Spaarne 16
2011 CH Haarlem, NL
T [+31] (0)23 516 0960
E info@teylersmuseum.nl
W www.teylersmuseum.nl
Perscontacten:
E pers@teylersmuseum.nl

Groepen, zakelijke gasten en leveranciers
s.v.p. melden bij de dienstingang
Nauwe Appelaarsteeg 3
2011 HA Haarlem
T 023 5160969 (Meldkamer)

Missie

Teylers Museum wil conform de idealen uit de Verlichting dienstbaar
zijn aan de samenleving door mensen aan te moedigen zélf de wereld
te ontdekken en plezier te beleven aan kunst en wetenschap.

Daartoe wil het museum het publiek prikkelen een bezoek te bren-
gen aan het best bewaard gebleven openbare kennisinstituut voor
kunst en wetenschap uit de 18de eeuw ter wereld.

In het monumentale pand zijn de inrichting en de presentatie van
voorwerpen gericht op historische beleving en op kennisoverdracht.


Meisje met opa in Ovale Zaal

 

VO rondleiding II

22 mei '09 huwelijksdag 137

De Ovale Zaal

E-mail Teylers Museum