Teylers Museum

Spaarne 16
2011 CH Haarlem, NL
T [+31] (0)23 516 0960
E info@teylersmuseum.nl
W www.teylersmuseum.nl
Perscontacten:
E pers@teylersmuseum.nl

Groepen, zakelijke gasten en leveranciers
s.v.p. melden bij de dienstingang
Nauwe Appelaarsteeg 3
2011 HA Haarlem
T 023 5160969 (Meldkamer)

 

Homerus

Homerus

Grieks dichter (Circa 800 voor Chr.)

De Griekse dichter op wiens naam een tweetal grote epische werken staan, de ‘Ilias’, met als onderwerp de Trojaanse oorlog en de ‘Odyssee’, met als onderwerp de zwerftochten van Odysseus.

Vermoedelijk leefde hij omstreeks 800 voor Christus en was hij afkomstig uit Smyrna of omgeving. Hij is voor de Griekse Oudheid van zeer grote betekenis geweest als richtinggever voor het maatschappelijk en geestelijk leven. Door zijn werk en dat van Hesiodus (ca. 700 v.C.) heeft de Olympische godenwereld een vaste vorm gekregen. Homerus vormt een rijke bron voor onze kennis van de oudste geschiedenis, de maatschappelijke structuur en het wereldbeeld der Grieken.

Hij wordt in de Ovale Zaal boven de boekenkasten met een reliëfportret geëerd.

E-mail Teylers Museum