Teylers Museum

Spaarne 16
2011 CH Haarlem, NL
T [+31] (0)23 516 0960
E info@teylersmuseum.nl
W www.teylersmuseum.nl
Perscontacten:
E pers@teylersmuseum.nl

Groepen, zakelijke gasten en leveranciers
s.v.p. melden bij de dienstingang
Nauwe Appelaarsteeg 3
2011 HA Haarlem
T 023 5160969 (Meldkamer)

 

Hendriks

Hendriks, Wybrand

Kastelein Teylers Museum (1744 - 1831)

De eerste bewoner van het Fundatiehuis aan de Damstraat was de Haarlemse kunstenaar Vincent Jansz van der Vinne, die na diverse aanvaringen met directeur Van Marum in 1785 het museum verliet. Zijn opvolger was de Amsterdamse behangselschilder Wybrand Hendriks, die tot zijn 75ste verjaardag als kastelein / beheerder aan het museum verbonden bleef.

Zijn grote verdienste was de verwerving (1790) van de Italiaanse tekeningencollectie (o.a. Michelangelo en Rafael) uit het oorspronkelijke bezit van koningin Christina van Zweden. Zijn schilderijen van de Ovale Zaal en de Binnenplaats laten nu zien dat op veel plekken in het museum de tijd heeft stil gestaan. Voor Haarlem was hij vooral de portrettist van de intellectuele elite, die hij niet zozeer afbeelde als gezagsdragers maar als individuen, met hun karakteristieke koppen, knap of lelijk.

E-mail Teylers Museum