Teylers Museum

Spaarne 16
2011 CH Haarlem, NL
T [+31] (0)23 516 0960
E info@teylersmuseum.nl
W www.teylersmuseum.nl
Perscontacten:
E pers@teylersmuseum.nl

Groepen, zakelijke gasten en leveranciers
s.v.p. melden bij de dienstingang
Nauwe Appelaarsteeg 3
2011 HA Haarlem
T 023 5160969 (Meldkamer)

HOVO in Teylers Museum

Start colleges 9, 17 en 18 februari 2009
Kosten collegereeks vanaf 190 euro
Openingstijden Museum dinsdag t/m zaterdag: 10 – 17 uur; zon- en feestdagen: 12 – 17 uur
Toegang Museum Gratis voor HOVO studenten. Anders: euro 7,00; groepen vanaf 10 personen euro 5,00; CJP euro 4,00; Vrienden, MK, ICOM: gratis
Adres Teylers Museum Spaarne 16, Haarlem, tel. 023 – 516 09 60.
Internet www.teylersmuseum.nl en www.hovo.leidenuniv.nl

Na de succesvolle eerste reeks colleges van het Hoger Onderwijs voor Ouderen van de Universiteit Leiden, is er deze winter nog een tweede gelegenheid om in Haarlem wetenschappelijk onderwijs te volgen. Na de winterstop starten er in februari drie nieuwe series colleges.

Uniek is de reeks colleges die gegeven worden door (oud) leden van Teylers Tweede Genootschap dat al in 1778 opgericht werd. Het genootschap bestaat uit wetenschappers die samen vijf disciplines vertegenwoordigen. Onbeantwoorde vragen in de wetenschap is het fascinerende thema voor hun nieuwe serie colleges. Daarnaast kan men colleges volgen over multiculturaliteit in de Middeleeuwen en is er een cyclus over de rol die vulkanen spelen in de ontwikkeling van het leven op aarde.

Teylers Museum wil een bijdrage leveren aan het principe van life long learning: het idee dat iedereen op elke leeftijd kennis kan verwerven om zich verder te ontwikkelen. Voor elke leeftijd biedt het museum daarom een passend programma; van speurtochten en rondleidingen voor kinderen van vier jaar oud tot HOVO cursussen voor vijftigplussers.

In de cyclus Wetenschap uit de school geklapt vertellen wetenschappers over belangrijke leemten in hun vakgebied. Tot de sprekers behoren onder andere Prof. dr. Louise Vet, evolutie biologe, en Prof. dr. Ilja Veldman, kunsthistorica.
In de collegeserie Multiculturaliteit in de Middeleeuwen neemt Dr. Ludo Jongen studenten aan de hand van oude tekstfragmenten mee terug naar de Middeleeuwen. Onderzocht wordt hoe de kennismaking met andere culturen rond 1500 verliep.

In Rondom de vulkaan legt geoloog Drs. Wim de Vries uit hoe het leven op aarde zich heeft kunnen ontwikkelen en handhaven dankzij het vulkanisme. Ook gaat hij in op de merkwaardige aantrekkingskracht van vulkanen op de mens. Gesteenten uit de collectie van Teylers Museum illustreren zijn verhaal.

Geïnteresseerden van vijftig jaar en ouder kunnen zich inschrijven via bureau HOVO. Een vooropleiding wordt niet gevraagd. Levens- en beroepservaring zijn voldoende. Alle collegeseries bestaan uit 8 bijeenkomsten en vinden plaats in de historische gehoorzaal van het museum.

Noot aan de redactie :
Voor meer informatie en/of (digitaal) beeldmateriaal : Teylers Museum, Froukje Budding, T. 023 516 09 71 (direct) of pers@teylersmuseum.nl
Bureau HOVO Universiteit Leiden, Laetitia Smit, T. 071 5277299 of hovo@ics.leidenuniv.nl

 

22 januari

E-mail Teylers Museum