Teylers Museum

Spaarne 16
2011 CH Haarlem, NL
T [+31] (0)23 516 0960
E info@teylersmuseum.nl
W www.teylersmuseum.nl
Perscontacten:
E pers@teylersmuseum.nl

Groepen, zakelijke gasten en leveranciers
s.v.p. melden bij de dienstingang
Nauwe Appelaarsteeg 3
2011 HA Haarlem
T 023 5160969 (Meldkamer)

Ensemble van gebouw, collecties en archief

Het is uniek dat de diverse collecties van Teylers Museum nagenoeg ongeschonden zijn overgeleverd. Waar in de negentiende eeuw overal collecties uiteen vielen en gespecialiseerde musea ontstonden, bleven de verzamelingen in Teyler in hun samenhang bewaard.

Het archief van het museum is compleet bewaard gebleven en bevat onder andere een complete reeks kasbewijzen (rekeningen) voor alle aankopen, uitbreidingen, salarissen en lopende zaken sinds 1778, een volledige reeks bezoekersboeken sinds 1789 en de Notulen van Directeursvergaderingen sinds 1778. Het is het meest complete museumarchief van Nederland.

Het historische gebouwencomplex kreeg haar vorm in een reeks organische uitbreidingen rond de alsmaar groeiende collecties. De uitbreidingen werden telkens volgens de idealen van de tijd gebouwd en ingericht en daarna nauwelijks gewijzigd. De neoclassicistische Ovale Zaal (1778-1784) illustreert het encyclopedische Verlichtingsdenken van de achttiende eeuw; de Eerste Schilderijenzaal (1832) de bloei van de Nederlandse Romantiek en het monumentale ‘Nieuwe Museum’(1885) de laat negentiende-eeuwse voorliefde voor eclecticisme.

 

Leendert Viervant, Sterrenwacht

E-mail Teylers Museum