Teylers Museum

Spaarne 16
2011 CH Haarlem, NL
T [+31] (0)23 516 0960
E info@teylersmuseum.nl
W www.teylersmuseum.nl
Perscontacten:
E pers@teylersmuseum.nl

Groepen, zakelijke gasten en leveranciers
s.v.p. melden bij de dienstingang
Nauwe Appelaarsteeg 3
2011 HA Haarlem
T 023 5160969 (Meldkamer)

Teylers Genootschappen

Uit het testament van Pieter Teyler vloeide ook voort de oprichting van twee genootschappen: Teylers Godgeleerd Genootschap en Teylers Tweede Genootschap. Deze genootschappen, die de wetenschapsbeoefening moesten bevorderen en nog steeds functioneren, kennen ieder slechts enkele leden.

Bij het Godgeleerd Genootschap zijn dat beoefenaars van godsdienstwijsbegeerte, godsdienstwetenschap, exegese van het Oude Testament, exegese van het Nieuwe Testament, geschiedenis van het Christendom en van oecumenica/ praktische theologie.

In het Tweede Genootschap zijn natuurkunde (fysica en biologie), letterkunde, geschiedenis, kunstgeschiedenis en numismatiek vertegenwoordigd.

Ieder genootschap komt jaarlijks bijeen in het Fundatiehuis en formuleert dan een prijsvraag betreffende een onderwerp uit een van de eigen disciplines. Stimulering van onderzoek door het uitschrijven van prijsvragen, een werkwijze die in de 18de eeuw veel voorkwam, is in Nederland thans nagenoeg volledig in onbruik geraakt en wordt nu alleen nog door de beide Teyler-genootschappen gebezigd.
Winnende inzendingen worden door Directeuren van Teylers Stichting bekroond met een grote gouden penning die ontworpen werd in 1778.


Lopende prijsvragen van Teylers Godgeleerd Genootschap


2014 - Gevraagd wordt een onderzoek naar het museum als eigentijds laboratorium voor de queeste naar God. Inzenden voor 1 mei 2017.

2013 - Gevraagd wordt een onderzoek naar de betekenis van de godsdienstvrijheid in het Theologisch‐Politiek Tractaat van Benedictus de Spinoza. Inzenden voor 1 mei 2016.


2012 - Gevraagd wordt een onderzoek naar religieus liberalisme en internationalisering in de 19e en vroege 20e eeuw, met bijzondere aandacht voor Nederland. Inzenden voor 1 mei 2015.Lopende prijsvragen van Teylers Tweede Genootschap

2013 - Gevraagd wordt: een historische studie die illustreert hoe onderzoek naar natuurwetenschappelijke collecties bij kan dragen aan inzicht in de vorming, circulatie en consumptie van kennis. Inzenden vóór 1 januari 2016.Leden van Teylers Godgeleerd Genootschap:

- Prof. dr M.J.J. Menken, hoogleraar Nieuwe Testament, Faculteit Katholieke Theologie, Universiteit van Tilburg
- Prof. dr Mladen Popović, Hoogleraar Oude Testament en het vroege Jodendom, met bijzondere aandacht voor Qumran en de Dode Zeerollen
- Prof. dr E.G.E. van der Wall, hoogleraar geschiedenis van het christendom, Universiteit Leiden
- Prof. dr. H.L. Beck, hoogleraar godsdienstwetenschap, in het bijzonder van de islam, Faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit van Tilburg.
- Dr V. Kal, Universitair hoofddocent wijsbegeerte aan de Faculteit der Geesteswetenschappen Universiteit van Amsterdam.
- Prof. dr M. Barnard, hoogleraar praktische theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit te Amsterdam. Bijzonder hoogleraar liturgiewetenschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam en buitengewoon hoogleraar praktische theologie aan de Universiteit van Stellenbosch, Zuid Afrika.
- Prof. dr Eric Jorink, onderzoeker aan het Huygens ING en Teylers-hoogleraar 'Verlichting en Religie in historisch en sociaal cultureel perspectief' verbonden aan de Universiteit Leiden.

Leden van Teylers Tweede Genootschap:
- Drs A. Pol, conservator Geldmuseum, Utrecht
- Prof. dr L.E.M. Vet, directeur Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) en buitengewoon hoogleraar evolutionaire ecologie, Wageningen Universiteit
- Prof. dr N.C.F. van Sas, hoogleraar geschiedenis na 1750, Universiteit van Amsterdam
- Prof. dr W. van Anrooij, Hoogleraar Nederlandse letterkunde tot de Romantiek, Universiteit Leiden
- Dr. Ir. W. van Saarloos, directeur Stichting FOM te Utrecht
- Dr. Y.L. Bleyerveld, freelance kunsthistoricus, gespecialiseerd in de Nederlandse kunst van de zestiende eeuw, in het bijzonder prent- en tekenkunst. Momenteel (2012-2014) verricht zij onderzoek naar de vroege Nederlandse tekeningen in Teylers Museum ten behoeve van een collectiecatalogus.

Contact:
secretaris Godgeleerd Genootschap: e.g.e.van.der.wall@hum.leidenuniv.nl
secretaris Tweede Genootschap: a.pol@arch.leidenuniv.nl

Gouden prijspenning

Gouden prijspenning van Teylers Godgeleerd Genootschap, voorzijde TMNK 1998-114_A


Gouden prijspenning van Teylers Godgeleerd Genootschap

Prijsvraag Teylers Godgeleerd Genootschap 2014
2014 - Gevraagd wordt een onderzoek naar het museum als eigentijds laboratorium voor de queeste naar God

28-08-2014

Download
Download

Prijsvraag / Competition Teylers Tweede Genootschap 2011


11-11-2013

Download
Download

Prijsvraag / Competition Teylers Tweede Genootschap 2012


11-11-2013

Download
Download

Prijsvraag / Competition Teylers Tweede Genootschap 2013


11-11-2013

Download
Download

Prijsvraag/Competition 2013 Teylers Godgeleerd Genootschap


31-07-2013

Download
Download

Competition 2012 Teylers Godgeleerd Genootschap


04-09-2012

Download
Download

Prijsvraag 2012 Teylers Godgeleerd Genootschap


04-09-2012

Download
Download

Competition Godgeleerd Genootschap 2011


25-05-2011

Download
Download

Prijsvraag Godgeleerd Genootschap 2011


25-05-2011

Download
Download

Competition Tweede Genootschap 2008


03-01-2011

Download
Download

Competition Tweede Genootschap 2009


03-01-2011

Download
Download

Competition Tweede Genootschap 2010


03-01-2011

Download
Download

Prijsvraag Tweede Genootschap 2008


03-01-2011

Download
Download

Prijsvraag Tweede Genootschap 2009


03-01-2011

Download
Download

Prijsvraag Tweede Genootschap 2010


03-01-2011

Download
Download

Essay Competition Godgeleerd Genootschap 2010


26-10-2010

Download
Download

Prijsvraag Godgeleerd Genootschap 2010


26-10-2010

Download
Download

Essay Competition Godgeleerd Genootschap 2008


17-12-2009

Download
Download

Essay Competition Godgeleerd Genootschap 2009


17-12-2009

Download
Download

Prijsvraag Godgeleerd Genootschap 2008


17-12-2009

Download
Download

Prijsvraag Godgeleerd Genootschap 2009


17-12-2009

Download
Download

E-mail Teylers Museum