Teylers Museum

Spaarne 16
2011 CH Haarlem, NL
T [+31] (0)23 516 0960
E info@teylersmuseum.nl
W www.teylersmuseum.nl
Perscontacten:
E pers@teylersmuseum.nl

Groepen, zakelijke gasten en leveranciers
s.v.p. melden bij de dienstingang
Nauwe Appelaarsteeg 3
2011 HA Haarlem
T 023 5160969 (Meldkamer)

Steun ons

Teylers Museum dankt zijn bestaan aan het particuliere initiatief van een burger, de zakenman Pieter Teyler. Gelukkig zijn er altijd particulieren, fondsen en bedrijven geweest die zich bij het welvaren van Teylers Museum betrokken voelen. Zij steunen het museum door middel van het schenken van voorwerpen of kapitaal. De fiscus biedt daarvoor ook bijzondere regelingen. Ook zijn er mensen die willen helpen bij het besturen of zich willen inzetten als vrijwilliger. De zakelijke en persoonlijke betrokkenheid laat zien, dat het museum een wezenlijke functie heeft voor de samenleving.

Wilt u ons steunen? Word dan onze Vriend of Periodieke schenker.

Het nalaten van een bedrag of kunstwerk is voor sommigen een bijzondere manier om het museum te steunen. Dit kunt u regelen in een testament, dat u met eennotaris in orde maakt. Uw erfenis of legaat wordt bewaard in het Teylers Museum Vrienden Fonds, tot er een goede bestemming voor gevonden is. Als u een nalatenschap aan Teylers Museum overweegt en hier eerst met het museum van gedachten over wilt wisselen, neemt u dan contact op met Marijke Naber, tel 0235160968, mnaber@teylersmuseum.nl

 

11

Vriendendag nov 2011_001

E-mail Teylers Museum