Teylers Museum

Spaarne 16
2011 CH Haarlem, NL
T [+31] (0)23 516 0960
E info@teylersmuseum.nl
W www.teylersmuseum.nl
Perscontacten:
E pers@teylersmuseum.nl

Groepen, zakelijke gasten en leveranciers
s.v.p. melden bij de dienstingang
Nauwe Appelaarsteeg 3
2011 HA Haarlem
T 023 5160969 (Meldkamer)

Periodieke schenkers

Bijzondere Vrienden, Sterrenwachters en Lorentz Kringleden willen Teylers Museum graag structureel steunen en doen dit door een vaste periodieke gift aan het Teylers Museum Vrienden Fonds.

Dit fonds komt voort uit de Stichting Vrienden van Teylers Museum dat sinds 1975 bestaat, en het Teylers Museum Fonds dat in 1992 werd opgericht.
Het Teylers Museum Vrienden Fonds heeft als doel om het zelfstandig voortbestaan van het museum te waarborgen. Een deel van de bijdragen aan dit fonds wordt daarom in een endowment fund bijeengebracht. Jaarlijks doneert het Fonds aan het museum ten behoeve van bepaalde projecten. Behalve de periodieke schenkingen komen ook eenmalige schenkingen of nalatenschappen in dit fonds.
Het Teylers Museum Vrienden Fonds is een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling); daardoor kunt u optimaal profiteren van de fiscale voordelen van de Geefwet. Om de gift te kunnen aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting, dient uw periodieke gift voor vijf jaar of langer schriftelijk te worden vastgelegd.

Wil u periodiek schenken aan Teylers Museum?
Sinds 1 januari 2014 kunt u uw periodieke schenking vastleggen via een schriftelijke Schenkingsovereenkomst tussen u en het Teylers Museum Vrienden Fonds. Het betekent dat er geen notariële akte gemaakt hoeft te worden.
Deze schenkingsovereenkomst vindt u onderaan de pagina.

Wilt u liever eerst meer weten of een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek? Neemt u dan contact op met Marijke Naber, hoofd Fondsenwerving, 023-5160968 of mnaber@teylersmuseum.nl

 

KH Sterrenwacht vanuit raam

Schenkingsovereenkomst voor periodieke schenking 2014


02-05-2014

Download
Download

E-mail Teylers Museum