Teylers Museum

Spaarne 16
2011 CH Haarlem, NL
T [+31] (0)23 516 0960
E info@teylersmuseum.nl
W www.teylersmuseum.nl
Perscontacten:
E pers@teylersmuseum.nl

Groepen, zakelijke gasten en leveranciers
s.v.p. melden bij de dienstingang
Nauwe Appelaarsteeg 3
2011 HA Haarlem
T 023 5160969 (Meldkamer)

Subsidiënten, sponsors en begunstigers

Teylers Museum bgl_ggg_cheque_110214-028_p

Floris Waller (Raad van Toezicht), Marjan Scharloo (directeur), Marieke van Schaik (managing Director BankGiro Loterij) en Marijke Naber (Hoofd Fondsenwerving). Foto: Roy Beusker.

BankGiro Loterij steunt Teylers Museum

De BankGiro Loterij steunt goede doelen die werken aan cultuur en behoud van cultureel erfgoed in Nederland en is daarmee de cultuurloterij van Nederland.

De BankGiro Loterij kan jaarlijks, dankzij haar deelnemers 600.000 deelnemers vele tientallen miljoenen euro's uitkeren aan 70 musea en andere culturele instellingen in Nederland, waaronder Teylers Museum. Hiermee kunnen de instellingen belangrijke kunstwerken aankopen, die een bijzondere aanvulling zijn op hun collectie, of restauraties verrichten.

Lees meer over de cultuurloterij op www.bankgiroloterij.nl

Naast de BankGiro Loterij zijn er tal van andere organisaties en particulieren die Teylers Museum steunen:

Subsidiënten
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Europese Commissie
Provincie Noord-Holland

Begunstigers
Teylers Stichting
Stichting Teylers Museum Vrienden Fonds

Ten behoeve van de restauratie van de Ovale Zaal
The Broere Charitable Foundation
Corus Nederland B.V.
Eureko B.V.
Fortis Private Banking
Modulus Vastgoedondernemingen
Theodoor Gilissen Bankiers N.V.
UPC Nederland
GE Artesia Bank
Gottmer Uitgeversgroep B.V.
Merck Sharpe & Dohme
Teylers Stichting
Stichting Niemeijerfonds
mevr. H.J.M. Best-Otte
Volkert en Karen Doeksen
dhr. en mevr. Sirtema van Grovestins
en overige begunstigers die anoniem wensen te blijven.

Ten behoeve van de collecties
BankGiro Loterij
Vereniging Rembrandt
Mondriaan Fonds
Stichting Gifted Art
en een anonieme schenker.

Ten behoeve van tentoonstellingen Gemeente Haarlem
Mondriaan Stichting
Stichting Zabawas
Vogelbescherming Nederland

Bovendien ontving het museum schenkingen van
J.G. Berkhout,
Jhr. Mr. F.W.A. Beelaerts van Blokland
Mr. J.M. Boll
M. de Clercq, New York
Gemeente Enschede
T.B. Hagendoorn
M. Warshaw, New York
prof. dr. J.C. Zadoks
mevr. E.J. Zetteler
en overige schenkers die anoniem wensen te blijven.

E-mail Teylers Museum