Teylers Museum

Spaarne 16
2011 CH Haarlem, NL
T [+31] (0)23 516 0960
E info@teylersmuseum.nl
W www.teylersmuseum.nl
Perscontacten:
E pers@teylersmuseum.nl

Groepen, zakelijke gasten en leveranciers
s.v.p. melden bij de dienstingang
Nauwe Appelaarsteeg 3
2011 HA Haarlem
T 023 5160969 (Meldkamer)

Organisatie

Achter het museum gaat een hele Teylerfamilie schuil, die bestaat uit verschillende geledingen met tradities van meer dan 200 jaar. De basis is het testament van Pieter Teyler, waarin hij vijf vrienden vroeg zijn wensen ten uitvoer te brengen. Tot op de dag van vandaag wordt Teylers Stichting bestuurd door vijf Directeuren. Deze stichting is eigenaar van Teylers Museum. Ook de Genootschappen stammen uit de allervroegste Teyler geschiedenis.

De museale zaken worden behartigd door een stichting, officieel genaamd de Stichting tot Beheer en Instandhouding van Teylers Museum. Deze stichting is in 1981 op verzoek van de subsidiënt opgericht omdat deze te maken wilde hebben met een rechtspersoon die zich alleen met museale zaken bezig hield.
Deze museumstichting, waarvan Marjan Scharloo directeur en tevens bestuurder is, heeft in een convenant afspraken gemaakt met eigenaar Teylers Stichting over het beheer van de collecties en de gebouwen.

De Raad van Toezicht van de museumstichting bestaat uit zes leden, twee van hen maken ook deel uit van het directorium van Teylers Stichting.

In totaal zijn ruim 100 medewerkers aan het museum verbonden. Hier onder vallen 40 vaste (28 fte) medewerkers en vele tijdelijke medewerkers, medewerkers die in het kader van een speciale werkgelegenheidsregeling voor het museum werken, vrijwilligers en free lancers.

 

KH Facade met vlag frontaal

Visitatierapport Teylers Museum
Lees hier het rapport van de commissie die in opdracht van de minister van Cultuur in 2010 de visitatie verrichte van Teylers Museum.

25-08-2011

Download
Download

E-mail Teylers Museum