Teylers Museum

Spaarne 16
2011 CH Haarlem, NL
T [+31] (0)23 516 0960
E info@teylersmuseum.nl
W www.teylersmuseum.nl
Perscontacten:
E pers@teylersmuseum.nl

Groepen, zakelijke gasten en leveranciers
s.v.p. melden bij de dienstingang
Nauwe Appelaarsteeg 3
2011 HA Haarlem
T 023 5160969 (Meldkamer)

Gelieerde Stichtingen

Teylers Museum Vrienden Fonds
Dit is de steunstichting van Teylers Museum, waar alle bijdragen van Vrienden, periodieke schenkers en andere begunstigers in bijeengebracht worden.
Het Fonds is een fusie van de Stichting Vrienden van Teylers Museum dat werd opgericht in 1975 en het Teylers Museum Fonds, dat bestaat sinds 1992.
De doelstellingen van het Fonds zijn het bevorderen van het zelfstandig voortbestaan van Teylers Museum en het stimuleren van het bezoek aan Teylers Museum door een zo breed mogelijk publiek.
Dit doel wil het Vrienden Fonds bereiken het bijeenbrengen en beheren van bijdragen, waarvan een deel terecht komt in een endowment fund. Het Vrienden Fonds doet jaarlijks een donatie aan Teylers Museum, en ondersteunt daarmee vele activiteiten van het museum. Elk jaar kan dankzij het Vrienden Fonds de collectie eigentijdse tekenkunst uitgebreid worden. Ook worden regelmatig grote projecten van het museum ondersteund. Sinds 2006 wordt eens in de twee jaar een groot Fundraising gala georganiseerd ten behoeve van een grote restauratie in het gebouw.
Contact: Marijke Naber, mnaber@teylersmuseum.nl


Stichting Van Regteren Altena-Loman Fonds
De Stichting heeft als doel het verlenen van financiële steun aan Teylers Museum voor uitbreiding van de collecties tekeningen en prenten, munten en penningen, fossielen en mineralen, boeken voor de handbibliotheken en voor de Natuurwetenschappelijke Bibliotheek.
Contact: Marjan Scharloo, directie@teylersmuseum.nl


Stichting Roodenburg van Looy
De Stichting heeft ten doel het verkrijgen, bewaren, beheren, uitbreiden en in stand houden van de muntenverzameling, schilderijenverzameling en de andere verzamelingen op het gebied van kunst, kunstnijverheid en boeken, bijeengebracht door de heer Willem Roodenburg Senior, de heer drs. Willem Roodenburg Junior en mevrouw Anna Elisabeth Roodenburg van Looy. De Stichting tracht haar doel o.a. te bereiken door haar verzamelingen onder te brengen in Teylers Museum. In 2008 is een langdurige bruikleenovereenkomst gesloten voor de collectie munten.
Contact: Michiel Plomp, mplomp@teylersmuseum.nl


Stichting Fonds Matthijs de Clercq
De in 2004 opgerichte Stichting heeft als doel het verlenen van financiële steun aan Teylers Museum voor uitbreiding van de tekeningencollectie. Het kapitaal van de Stichting is bijeengebracht door de heer Matthijs de Clercq. Alleen de opbrengsten uit het kapitaal kunnen worden aangewend voor de collectievorming.
Contact: Marjan Scharloo, directie@teylersmuseum.nl


Stichting Reinhold de Wilde
Het doel van de Stichting is het verkrijgen, bewaren, beheren, bijeen en in stand houden en voor een breed publiek toegankelijk maken van de door mevrouw IJ.S.W. Reinhold en aan haar artistiek verwante kunstenaars vervaardigde grafische en andere kunstwerken.
Contact: Marjan Scharloo, directie@teylersmuseum.nl


Stichting Circusarchief Jaap Best
De doelstelling van deze Stichting is het bewaren, beheren, onderhouden en in stand houden, aanvullen en uitbreiden en voor een breed publiek toegankelijk maken van de circusverzameling van Jaap Best. Omdat deze collectie niet binnen de primaire doelstelling van het museum past, ontvangt Teylers Museum een vergoeding van de Stichting voor de opslag en het beheer van de collectie. De collectie wordt gepresenteerd op de website www.circusmuseum.nl. Met 7.356 circusposters en 7.931 circusfoto's is de site het grootste virtuele circusmuseum ter wereld.
Contact: Herman Voogd, hvoogd@teylersmuseum.nl.
 

E-mail Teylers Museum