Teylers Museum

Spaarne 16
2011 CH Haarlem, NL
T [+31] (0)23 516 0960
E info@teylersmuseum.nl
W www.teylersmuseum.nl
Perscontacten:
E pers@teylersmuseum.nl

Groepen, zakelijke gasten en leveranciers
s.v.p. melden bij de dienstingang
Nauwe Appelaarsteeg 3
2011 HA Haarlem
T 023 5160969 (Meldkamer)

De collecties van Teylers Museum

Gefinancierd uit de nalatenschap van de Haarlemse koopman en bankier Pieter Teyler, werd Teylers Museum in 1784 geopend als kennisinstituut voor kunst en wetenschap. De diverse collecties werden bijeengebracht om antwoorden te formuleren op de grote vragen van de tijd en het publiek te informeren over de ontwikkelingen op het gebied van kunst en wetenschap.

Het is uniek dat de diverse collecties van Teylers Museum nagenoeg ongeschonden zijn overgeleverd. Waar in de negentiende eeuw overal collecties uiteen vielen en gespecialiseerde musea ontstonden, bleven de verzamelingen in Teyler in hun samenhang bewaard: het is het enige museum ter wereld met een authentiek gebouw en interieur uit de achttiende eeuw.

Doorzoek de collectie!

De collectie van Teylers Museum bestaat van oorsprong uit vijf ‘Kabinetten’: de Kunstverzamelingen, de Wetenschappelijke Bibliotheek, het Fysisch Kabinet (natuurkundige instrumenten), het Paleontologisch-Mineralogisch Kabinet (Fossielen en Mineralen) en het Numismatisch Kabinet (munten en penningen).

De gehele collectie zal op termijn doorzoekbaar en raadpleegbaar zijn via de link ‘doorzoek de collectie’ links in het menu.

Verhalen over de mensen die Teylers Museum groot maakten -wetenschappers, bestuursleden en Directeuren-, maar ook over beroemde bezoekers van het museum -van keizer Napoleon tot de natuurwetenschapper Alexander von Humboldt- zijn te vinden op de website Teylers Universum. De verhalen worden ondersteund door uniek bronnenmateriaal uit het archief van het museum dat voorheen niet voor bezoekers toegankelijk was. Daaronder bevinden zich onder meer de integrale reeks ‘kasbewijzen’ (rekeningen en aankoopbewijzen) over de periode 1784-1826, de bouwtekeningen van de Ovale Zaal en bijzondere bladen uit de bezoekersboeken.

Het 19de-eeuwse deel van de collectie van het Fysisch Kabinet is opgenomen en beschreven in het Nederlands en het Engels op de Instrumentenwebsite. Momenteel wordt gewerkt aan uitbreiding van deze site met het 18de-eeuwse deel van de collectie instrumenten.

Meer weten over de geschiedenis van de collectie? Klik hier.

 

Michelangelo, Studie fresco Sixtijnse kapel A 27_verso
Merian tulpen

KH Instrumentenzaal Bollen


E-mail Teylers Museum