Teylers Museum

Spaarne 16
2011 CH Haarlem, NL
T [+31] (0)23 516 0960
E info@teylersmuseum.nl
W www.teylersmuseum.nl
Perscontacten:
E pers@teylersmuseum.nl

Groepen, zakelijke gasten en leveranciers
s.v.p. melden bij de dienstingang
Nauwe Appelaarsteeg 3
2011 HA Haarlem
T 023 5160969 (Meldkamer)

Nelleke Noordervliet

Over haar nog te verschijnen historische roman

6 mei

Nelleke Noordervliet fotograaf Harry Cock

Lezing Nelleke Noordervliet
Zondag 6 mei, 13 uur
Toegang: 3 euro (excl. museumentree)

Nelleke Noordervliet geeft op zondag 6 mei een lezing over haar nog te verschijnen historische roman Vrij man. Het boek vertelt het verhaal van de 17de-eeuwse jurist, arts en dubbelspion Menno Molenaar. De lezing vindt plaats in het kader van de tentoonstelling Hulde! Verering in de Gouden Eeuw. Zondag 6 mei is de laatste dag van de tentoonstelling. In de expositie bieden 17de-eeuwse penningen in combinatie met schilderijen, tekeningen en prenten een fascinerend inzicht in de rijke cultuur van de Gouden Eeuw.

Noordervliet - Vrij man

Vrij man
De roman Vrij man gaat over de Rotterdammer Menno Molenaar die in vier werelden leeft: die van de Engelse lakenreder Dixon en diens naar liefde hunkerende vrouw, de radicale vrienden rondom Spinoza, de Haagse politieke kringen rond Johan de Witt en het volk aan de zelfkant - werelden die zich moeilijk laten combineren. Hij maakt zich los van godsdienst en traditie, maar heeft nog geen nieuw kompas. Als Dixon hem dwingt tot spioneren voor de Engelsen, komt het tot een confrontatie. Menno Molenaar vlucht naar de Nieuwe Wereld, waar hij zijn ideeën over vrijheid in praktijk wil brengen. Maar idealen zijn weerbarstig en het verleden laat zich niet ontkennen.

Nelleke Noordervliet
Nelleke Noordervliet plaatst zichzelf midden in het boek en maakt de lezer deelgenoot van het schrijfproces. Wie is Menno Molenaar? Kan zij hem begrijpen door de laag van de eeuwen heen? Ze roept getuigen op, historische personages als Lieuwe van Aitzema en Adriaan Koerbagh, maar ook fictieve. Nu eens behoedzaam, dan weer geïrriteerd ontfutselt zij haar hoofdpersoon.

Tentoonstelling
De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden kende vanaf het einde van de 16de eeuw een enorme economische bloei. In de 17de eeuw groeide de Republiek uit tot 's wereld belangrijkste handelscentrum en een bruisend middelpunt voor kunst en wetenschap. Met recht wordt dit tijdperk de Gouden Eeuw genoemd. In de tentoonstelling komen de belangrijkste en meest opmerkelijke verhalen en personen uit deze tijd aan bod. Uniek is dat deze onderwerpen voor het eerst bekeken worden vanuit 17de-eeuwse penningen, waarvan een groot deel afkomstig is uit de eigen collectie van Teylers Museum. De penningen worden aangevuld met een aantal bijzondere schilderijen, prenten en voorwerpen uit andere musea.

Iedereen een eigen penning
In de 17de eeuw lieten veel burgers zichzelf of belangrijke momenten in hun leven vereeuwigen op penningen. Bezoekers van de tentoonstelling kunnen in een kleine digitale werkplaats een persoonlijke penning in de stijl van de Gouden Eeuw ontwerpen en mee naar huis nemen.

Praktische informatie

Toegang tot de lezing kost 3 euro (excl. museumentree). Reserveren is mogelijk via reserveringen@teylersmuseum.nl. Vrij man is vanaf 16 mei overal te koop voor € 24,95 (gebonden editie) of 19,95 (paperback).

E-mail Teylers Museum