Teylers Museum

Spaarne 16
2011 CH Haarlem, NL
T [+31] (0)23 516 0960
E info@teylersmuseum.nl
W www.teylersmuseum.nl
Perscontacten:
E pers@teylersmuseum.nl

Groepen, zakelijke gasten en leveranciers
s.v.p. melden bij de dienstingang
Nauwe Appelaarsteeg 3
2011 HA Haarlem
T 023 5160969 (Meldkamer)

 

Huisregels

In het belang van de collectie vragen wij de bezoekers vriendelijk:

- geen van de voorwerpen in het museum aan te raken

- niet te roken

- niet te fotograferen met flits (commerciële fotografie en persfotografie op afspraak). In de Tentoonstellingszaal en het Prentenkabinet is fotograferen niet toegestaan.

- uitsluitend in het Museumcafé te eten en te drinken

- geen honden mee te nemen (m.u.v. soho-honden en blindengeleidehonden)

- niet te rollerskaten, steppen, fietsen et cetera - tassen en rugzakken groter dan A4 formaat in de kluisjes te bewaren (uw 1 euro muntstuk krijgt u na gebruik retour)

- paraplu's in de paraplubakken te zetten

- bij onderwijs-bezoek minimaal 1 begeleider per 15 kinderen aanwezig te laten zijn


Wij zijn u erkentelijk als u


- onvolkomenheden/mankementen in het gebouw aan de baliemedewerker meldt

- in het geval van klachten ons hierop attent maakt via het speciale formulier dat u bij de balie kunt verkrijgen

In het museum is camerabewaking.
Het algemene bezoekreglement is ter inzage bij de balie.

E-mail Teylers Museum