Uittocht der Israëliten uit Egypte

Louis Jacob (1712-1802) (graveur), 1729