Schapen met lammeren op een weide met bloeiende vruchtbomen

Blanche Douglas Hamilton (1853-1927) (tekenaar), na 1873 - voor 1927