`Teyler' 1778-1978 : Studies en bijdragen over Teylers Stichting naar aanleiding van het tweede eeuwfeest

1978