Twee dienstboden op een Amsterdamse brug bij avond