Nordström, G.

Grunderna av den tekniska Termodynamiken.