Pol, C. van den

Practicum : Handleiding bij de practische oefeningen in de scheikunde ten dienste van inrichtingen voor middelbaar en voorbereidend hooger onderwijs