Singels, N.J.

Uit de geschiedenis van het P.U.G. (Provinciaal Utrechtsch Genootschap) 1773-1923, samengesteld bij gelegenheid van het 150-jarig bestaan in opdracht der directie door het lid dier directie N.J. Singels.