Blaeu, J.

Toonneel der Steden van de Vereenighde Nederlanden : met hare Beschrijvingen