Blaeu, J.

Toonneel der Steden van Koningh's Nederlanden : met hare Beschrijvingen