Nieuwe Indische verhalen en herinneringen uit vroegeren en lateren tijd.

1845