Palestina : Geographie, Economie en Kolonisatie

1907