Vijf jaren in Japan (1857-1863) : Bijdragen tot de kennis van het Japansche Keizerrijk en zijne bevolking

1857-1863