Pompe van Meerdervoort, J.L.C.

Vijf jaren in Japan (1857-1863) : Bijdragen tot de kennis van het Japansche Keizerrijk en zijne bevolking