Nordenskiöld, N.A.E. von

Vega-expeditionens vetenskapliga iaktagelser bearbetade af deltagare.