Spiegel van de tijd. 225 Jaar verzamelen door het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Catalogus van de Jubileumtentoonstelling in het Zeeuws Museum 28 mei t/m 14 augustus 1994

1994