Jakobson, I.O.

Mikroorganizmy - producenty biologicheski aktivnych vescestv.