Het uitdrukken der gemoedsaandoeningen bij den mensch en de dieren.

s.d.