Flora en fauna der Zuiderzee. Veranderingen in de flora en fauna van de Zuiderzee (thans IJsselmeer) na de afsluiting in 1932. Verslag van de onderzoekingen, ingesteld door de Zuiderzee-Commissie der Nederlandse Dierkundige Vereniging. With a summary in English

Flora en fauna der Zuiderzee. Veranderingen in de flora en fauna van de Zuiderzee (thans IJsselmeer) na de afsluiting in 1932. Verslag van de onderzoekingen, ingesteld door de Zuiderzee-Commissie der Nederlandse Dierkundige Vereniging. With a summary in English