Hamel, H.

Verhaal van het vergaan van het jacht De Sperwer en van het wedervaren der schipbreukelingen op het eiland Quelpaert en het vaste land van Korea (1653-1666) met eene beschrijving van dat rijk door Hendrik Hamel. Uitgegeven door B.Hoetink