Verhaal van het vergaan van het jacht De Sperwer en van het wedervaren der schipbreukelingen op het eiland Quelpaert en het vaste land van Korea (1653-1666) met eene beschrijving van dat rijk door Hendrik Hamel. Uitgegeven door B.Hoetink

Verhaal van het vergaan van het jacht De Sperwer en van het wedervaren der schipbreukelingen op het eiland Quelpaert en het vaste land van Korea (1653-1666) met eene beschrijving van dat rijk door Hendrik Hamel. Uitgegeven door B.Hoetink