Latvijas PSR Geografija. Otrs, papildinats izdevums

Latvijas PSR Geografija. Otrs, papildinats izdevums