Jaunputnins, A.

Latvijas PSR Geografija. Otrs, papildinats izdevums