Ritter, W.L.

Java Tooneelen uit het leven, karakterschetsen en kleederdragten van Java's bewoners.