Uithangtekens, gevelstenen en molens te Haarlem van 1470-1668 ontleend aan de transportregisters van onroerende goederen berustende in het Stedelijk Archief van Haarlem.

Uithangtekens, gevelstenen en molens te Haarlem van 1470-1668 ontleend aan de transportregisters van onroerende goederen berustende in het Stedelijk Archief van Haarlem.