Handleiding tot de kennis der Flora van Nederlandsch Indié. Beschrijving van de families en geslachten der Nederl. Indische phanerogamen.

1890