Flora van 's-Hertogenbosch, of naamlijst van de planten welke in de stad 's-Hertogenbosch en omstreken in het wild gevonden worden, met aanwijzing van derzelver groeiplaatsen

Flora van 's-Hertogenbosch, of naamlijst van de planten welke in de stad 's-Hertogenbosch en omstreken in het wild gevonden worden, met aanwijzing van derzelver groeiplaatsen