Burkom, J.H. van

Het verband tusschen den bladstand en de verdeeling van de groeisnelheid over den stengel.