Tabellen en platen voor de Javaansche Orchideën

1825