Naauwkeurige beschrijving der aardgewassen, Waar in de veelerley Aart en byzondere Eigenschappen der boomen, heesters, kruyden, bloemen, met haare Vrugten, Zaden, Wortelen en Bollen, Neevens derzelve waare Voort-teeling, gelukkige Aanwinning, en heylzaame Genees-krachten in drie onderscheide Boeken beschreeven worden.

1696