Ontzilting van Noord-Holland. Rapport van de Commissie inzake het zoutgehalte der boezem- en polderwateren van Noord-Holland ingesteld bij besluit van den Minister van Waterstaat van 24 april 1939.

1946