Dybdeboring i Grondals Eng ved Kobenhavn 1894-1907 og dens videnskabelige resultater ved E.P. Bonnesen, O.B. Boggild og J.P.J. Ravn. Udgivet paa Carlsbergfondets bekostning.

Dybdeboring i Grondals Eng ved Kobenhavn 1894-1907 og dens videnskabelige resultater ved E.P. Bonnesen, O.B. Boggild og J.P.J. Ravn. Udgivet paa Carlsbergfondets bekostning.