Noorsk Historisk Videnskap i femti år 1869-1919. Utgitt av den Historiske Forening til dens Femti-års-dag 21. Desember 1919.

1920