Postma, O.

De Friesche kleihoeve : Bijdrage tot de geschiedenis van den cultuurgrond vooral in Friesland en Groningen