De Theologische faculteit te Utrecht ten tijde van Voetius.

De Theologische faculteit te Utrecht ten tijde van Voetius.