Cramer, J.A.

De Theologische faculteit te Utrecht ten tijde van Voetius.