Cras, H.C.

Verhandeling over de gelijkheid der menschen en de regten en pligten, welken uit die gelijkheid voordvloeijen. Aan welke verhandeling door Teyler's Godgeleerd Genootschap, op den 6 April 1792, de gouden eerepenning is toegewezen.