Verhandeling over de gelijkheid der menschen en de regten en pligten, welken uit die gelijkheid voordvloeijen. Aan welke verhandeling door Teyler's Godgeleerd Genootschap, op den 6 April 1792, de gouden eerepenning is toegewezen.

Verhandeling over de gelijkheid der menschen en de regten en pligten, welken uit die gelijkheid voordvloeijen. Aan welke verhandeling door Teyler's Godgeleerd Genootschap, op den 6 April 1792, de gouden eerepenning is toegewezen.