Verzameling van rapporten uitgebracht aan de Staatscommissie tot onderzoek naar de ontwikkeling der jeugdige personen van 13-18 jaar, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 18 juni 1917 N'58, door organisaties, welke zich met die ontwikkeling bezighouden.

1918-1919