Reinoud, H.

Een halve eeuw Postcheque- en Girodienst : Geschiedenis, plaats in het betalingsverkeer, werking en exploitatie, automatisering in technisch, sociaal en organisatorisch opzicht van de postgiro