Funckler, F.W.

Fabriek van natuurkundige werktuigen : Prijsopgave van eenige natuurkundige werktuigen voornamelijk ten gebruike bij het onderwijs in de natuurkunde